สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


รอบรั้วท่าศาลาและฝากติดตามทาง www.tazala.go.th

วันที่19กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าศาลาขอขอบพระคุณ สจ.สมบูรณ์ บุญเรืองในการประสานผ่าน
นายกจำรัส คำราพิศ เทศมนตรีตำบลท่าศาลาเรื่องขออนุเคราะห์รถกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่คาว
เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น