สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

รองพ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานยี่เป็งล้านนาแหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รองพ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานยี่เป็งล้านนาแหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา…วันที่ 9 พ.ย. 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​ โดยมี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาในนามตัวแทนผู้จัดงานโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงเป็นเทศกาลที่น่าประทับใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชมความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของความเป็นประเพณีท้องถิ่น ความงดงามจากโคมไฟล้านนาที่ประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาไปด้วยซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งตำบลท่าศาลาเป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนาที่เก่าแก่และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการซุ้มโคมไฟล้านนาทุกหมู่บ้านซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการประกวดกระทงใหญ่ กระทงใบตอง การประกวดคุณยายนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

รวมทั้งให้ประชาชาชนได้สัมผัสบรรยากาศช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย

ข้อมูล:กองการศึกษา

ภาพ:ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจโครงการ

สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น