สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางมาที่อำเภออมก๋อย เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย และนายสุทัศน์ ใจตา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ร่วมให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางมาที่อำเภออมก๋อย เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออมก๋อย


แสดงความคิดเห็น