สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบเกียรติบัตร

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


แสดงความคิดเห็น