สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบทุนการศึกษาและมอบผ้าห่ม

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 500 บาท จากนายเจริญ วงศ์ษายะ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสันมหาพน และเป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่ม จำนวน 25 ผืน  จากคุณสิรินันท์ ใจเย็น และคุณวิเชียร เอกทักษิณ เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น