สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพบรรยากาศ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “แม่โป่งเกมส์” ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “แม่โป่งเกมส์” ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น