สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ภาพบรรยากาศหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 หน่วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ภาพบรรยากาศหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 หน่วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ส่า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 


แสดงความคิดเห็น