สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ภาพบรรยากาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมรับฟังการประชุม “โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” อบต.แม่สา

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมรับฟังการประชุม “โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น