สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น