สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

พิธีเปิดงาน ประเพณีตั้งธรรมหลวงประเพณีจุดผางประทีปส่องฟ้า ประเพณีห้อยโคม บูชาพระพุทธคุณ ประจำปี2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราขการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประเพณีตั้งธรรมหลวงประเพณีจุดผางประทีปส่องฟ้า
ประเพณีห้อยโคม บูชาพระพุทธคุณ ประจำปี2565
ณ วัดบวกครกหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์
ของการจัดงานเพื่อสืบทอดประเพณีที่มี
แต่โบราณของชาวล้านนา
สำหรับการจุดผางประทีป คือภาชนะดินเผา
ตรงกลางมีลักษณะเป็นหลุมลงไปไม่ลึกมาก
เพื่อให้เพียงพอต่อการใส่ไส้เทียน
ที่ทำมาจากฝ้ายและขี้ผึ้ง
เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
เข้าสู่ช่วง ประเพณีลอยกระทง
จากนั้นได้เดินทางไปลอยกระทง ณ
บริเวณฝ่ายมังกะละโป่เพื่อขอขมาลำน้ำคาว และเยี่ยมชมซุ้มทั้ง5หมู่บ้าน
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น