สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566

วันนี้ (วันที่ 16 ธันวาคม 2565) เวลา 18.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” (แสง..สี..ศิลป์ มนต์เสน่ห์ดอกไม้งาม) ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น