สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงวัยใจเปี่ยมสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงวัยใจเปี่ยมสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับออกให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้รับมอบเบี้ยยังชีพ ของบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก พร้อมออกให้บริการนวดแผนไทย แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก


แสดงความคิดเห็น