สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

พิธีเปิดการแข่งขันวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี เชียงราย-เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันวู้ดบอลเชื่อมความสามัคคี เชียงราย-เชียงใหม่ ระหว่างชมรมวู้ดบอลอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และชมรมวู้ดบอลแม่แตง ณ สนามวู้ดบอลโรงเรียนป่าบง-ห้วยฮ่าง โดยมีท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีเปิด


แสดงความคิดเห็น