สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ปี2564

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรรวมถึงบุคลากรทุกคนในเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 


แสดงความคิดเห็น