สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปให้กำลังใจแก่ประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายหนักในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมี รอง ผวจ.ช.ม., นอภ.สันป่าตอง, ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 มีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น