สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประมวลภาพบรรยากาศการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งและคืนหีบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต.ม่อนปิ่น

ประมวลภาพบรรยากาศการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งและคืนหีบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งหมด 19 หน่วยเลือกตั้ง โดยมี นายชัยณรงค์ ใจแปง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ม่อนปิ่น นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นผู้ตรวจสอบและรวมผลคะแนนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง


แสดงความคิดเห็น