สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมหารือกำหนดมาตรการเดินทางเข้าออกและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที

30 กรกฏาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองตำลม่อนปิ่น ตำรวจ รพสต.ม่อนปิ่น รพสต.บ้านม่วงชุม และผู้ประกอบการสวนส้ม สวนลำไย ดำเนินการประชุมหารือกำหนดมาตรการเดินทางเข้าออกและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แสดงความคิดเห็น