สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจการสภา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายไพโรจน์ เมฆขยาย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น