สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายไพโรจน์ เมฆขยาย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น