สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น