สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2


แสดงความคิดเห็น