สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับพื้นที่ ระดับตำบล ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับพื้นที่ ระดับตำบล ในเขตเทศบาลตำบล  สันมหาพน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบล สันมหาพน

 


แสดงความคิดเห็น