สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับพื้นที่ ระดับตำบล ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 2/2566

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับพื้นที่ ระดับตำบล ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายภูธนกฤษฏ์ นาคิน รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย   นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น