สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น
นาย สุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา

ภาพ:/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานยุทธศาสตร์


แสดงความคิดเห็น