สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมหารือ
ในข้อราชการต่างๆในการดำเนินกิจกรรมของตำบลท่าศาลาต่อไป
ความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆงานประชาสัมพันธ์จะได้นำมาเสนอต่อไป

ภาพ:/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น