สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อบต.ม่อนปิ่น ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานการประชุม วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
 

แสดงความคิดเห็น