สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น