สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายอำเภอฝาง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่พี่น้องประชาชนหย่อมบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น 

นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา’21 ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและคณะผู้บริหารมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่พี่น้องประชาชนหย่อมบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น