สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายสมบูรณ์ บุญเรือง สอบจ.เชียงใหม่ เขต1 ตัวแทน ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ให้นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นำถุงยังชีพและไข่ไก่มอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

วันที่ 17 ตุลาคม 2565
นายสมบูรณ์ บุญเรือง สอบจ.เชียงใหม่ เขต1 ตัวแทน
ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่
มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง
ให้นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลท่าศาลา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา เป็นผู้รับมอบเพื่อ
นำถุงยังชีพและไข่ไก่มอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ภาพ:/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น