สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหารเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินตำบลสุเทพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มOTOP ตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (4 ธ.ค. 65)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร และ
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ถนนคนเดินตำบลสุเทพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มOTOP และผู้ประกอบการทั่วไป
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ภายในชุมชน
โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงานและมีนายพศิน อัคเดชธนโชติ
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน นายกอปท ในเขตเมือง
เข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งถนนคนเดินตำบลสุเทพจัดขึ้นในทุกวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. บริเวณซอยถนนทางเข้าวัดร่ำเปิง หมู่ที่ 5
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำสินค้า
มาจำหน่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น