สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (5 ธ.ค. 65)
ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 ฯ จังหวัดเชียงใหม่

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร
และนายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย
นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ
ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วม
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาพ:ชุดกิจกรรมที่1
และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น