สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและ หัวหน้าส่วนราชการเข้าพบและแสดงความยินดี กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและ หัวหน้าส่วนราชการเข้าพบและแสดงความยินดี กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและ

หัวหน้าส่วนราชการเข้าพบและแสดงความยินดี

กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น