สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เข้าร่วมพิธีเปิด เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เข้าร่วมพิธีเปิด เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิด เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง
(หนองนากาวิล) ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โดยมี ผอ.มานิตย์ ศรีพิทักษ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เป็นประธานในการเปิดงาน
สำหรับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเขียงใหม่
สังกัดสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ได้ดำเนินโครงการเส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง
(หนองนากาวิล) เพื่อสืบสาน ต่อยอดแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน
ดำเนินโครงการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ความร่วมมือที่ดีจากสมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
และอีกหลายหน่วยงานในการ
จัดการบริหารทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ลม แสงแดด
รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแนวทางการปลูกฝังความคิดให้เกิดความสมดุล
และความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


แสดงความคิดเห็น