สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าพบนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าพบนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าในการดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น