สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรม อปพร.

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมพิธีลงนาม MOU อบต.แม่สาวทต.ตำบลแม่ข่าและทต.สันทราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรม อปพร. ณ ที่ทำการอบต.แม่สาว อ.แม่อาย


แสดงความคิดเห็น