สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและกลุ่มพัฒนาสตรี ต.โป่งน้ำร้อน เข้าพบนายก อบจ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและกลุ่มพัฒนาสตรี ต.โป่งน้ำร้อน เข้าพบ ท่านพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่และติดตามผลโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น