สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (8 มี.ค. 2565) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
เวลา 13.30 น. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น