สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ท่าศาลา ร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล”

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น.
ที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล”
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
หรือ DGTi ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ได้นำเสนอภาพรวมหลักสูตรของ
ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือ
ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ อปท.
ให้สามารถดำเนินการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#งานประชาสัมพันธ์ 053-850-103 ต่อ 0
ศูนย์บริการประชาชน 053-850-103ต่อ 888
งานกู้ชีพกู้ภัย 093-1406888 ตลอด24ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 088-2589848 ตลอด24ชั่วโมง


แสดงความคิดเห็น