สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหน่วยพื้นที่บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565พื้นที่ตำบลท่าศาลา

ประชาสัมพันธ์
ท่านที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือหน่วยรับลงทะเบียน
วันนี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่
ออกหน่วยพื้นที่บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
เวลา 09.00 ถึง 15.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา
อย่าลืมพกบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ


แสดงความคิดเห็น