สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดย นายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

                  


แสดงความคิดเห็น