สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ทต.ท่าศาลา เปิด “ศูนย์สร้างสุข” เพื่อยกระดับพัฒนาผู้สูงอายุ

ทต.ท่าศาลา เปิด “ศูนย์สร้างสุข” เพื่อยกระดับพัฒนาผู้สูงอายุ

ทต.ท่าศาลา เปิด “ศูนย์สร้างสุข” เพื่อยกระดับพัฒนาผู้สูงอายุ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ณ ศาลาสหกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกกองงานเข้าร่วม สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาขึ้น สำหรับผู้สูงอายุโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อละลายพฤติกรรมและกระชับความสัมพันธ์ ของผู้สูงอายุให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ 2. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 3. เพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านนันทนาการตามกรอบกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้านสังคมด้านนันทนาการ ด้านศิลปะการแสดงดนตรีบำบัด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม กิจกรรมได้ด้วยตนเอง และได้มีส่วนร่วมรับรู้อีกช่องทางด้วย ทั้งนี้เทศบาลได้มีแนวทาง การดำเนินการกิจกรรมศูนย์ สร้างสุขตำบลท่าศาลาทุกวันศุกร์ที่ 2 และ ศุกร์ที่ 4 ของเดือน

ภาพ:/เรียบเรียงงานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :งานสวัสดิการสังคม


แสดงความคิดเห็น