สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ทต.ท่าศาลาเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม กระสอบทรายเพื่อเฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขังและน้ำท่วมเฉียบพลัน


แสดงความคิดเห็น