สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ต้อนรับรองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพนที่โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายภูธนกฤษฏ์ นาคิน และนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจโทนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล เดิมสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลสันมหาพน ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น