สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย    ให้ความรู้เรื่อง การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริหารจัดการขยะ จำนวน 90 คน ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น