สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา โดยมีนายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และคณะครูเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 


แสดงความคิดเห็น