สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดตามการดำเนินโครงการบริหารจิต ด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ

วันอังคาร ที่ 21 – วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน (ฝ่ายติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริหารจิตด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ ณ บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10, บ้านสันมหาพน หมู่ที่ 3 และบ้านปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล สันมหาพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น