สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงเส้นทางถนนที่ถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลาก

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงเส้นทางถนนที่ถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น โดยได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลหนัก (รถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น