สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และทีมวิจัย มช ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนา สร้างรายได้ให้ชุมชน

ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และทีมวิจัย มช ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนา สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)

ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่”ของโชว์ที่ใช้ได้มีไว้เป็นมิ่งมงคล”

โดย นายจำรัส คำราพิศ นายกทศมนตรีตำบลท่าศาลา

ในนามประธานผู้จัดโครงการ กล่าวรายงาน

ถึงวัตุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ

ณ ตลาดจริงใจเชียงใหม่ ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต

ในย่านจริงใจเซ็นทรัล

โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ สอบจ เชียงใหม่

นายกเทศมนตรีในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่

คณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัย

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา

และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้

สำหรับนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)

ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

  1. เพื่อเผยแพรโคมท่าศาลาที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก
  2. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ เกี่ยวกับโคมล้านนา
  3. เพื่อจัดกิจกรรมการทำ Workshop
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

กลุ่มผู้ประกอบผู้ประกอบการโคม

โดยระยะเวลาการจัดงาน คือ

วันที่ 12 พ.ย 2565 – 12 ม.ค.2566

แบ่งช่วงระยะเวลา เป็น3ช่วงหรือ 3 พีเรียด

คือการนำเรื่องราวที่นำเสนอ

สัปดาห์แรกนี้เป็นยุคแรก ที่แสดงโคมล้านนาท่าศาลา

ในยุคแห่งรูปแบบโคมล้านนาแนวดั้งเดิม

(หรือต้นกำเนิดโคมล้านนาเชียงใหม่)

รวมถึงรูปแบบแนวประเพณี โดยมีการสอดแทรกแนวทาง

และแนวความคิดของโคมล้านนาท่าศาลาในรูปแบบต่าง ๆ

ยุคที่สอง ในการจัดแสดง พีเรียดต่อไป

เป็นการเล่าเรื่องราวถึงยุคแห่งการผสมผสาน

และการเปลี่ยนผ่านวิธีคิด ไปสู่แนวคิดของการสร้างสรรค์

โคมล้านนาท่าศาลาจากในยุคเดิม

เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ

ให้มีประโยชน์ใช้สอย ที่มากกว่าการใช้ในประเพณีดั้งเดิม

ให้มีฟังค์ชั่นของการเป็นเฟอร์นิเจอร์

เป็นของตกแต่งบ้าน หรือของฝากของที่ระลึก

ที่สามารถเลือกหาและซื้อขาย-จัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

ยุคใหม่จะเป็นเป็นพีเรียดที่นำเสนอ

เรื่องราวของการประยุกต์ทั้งรูปแบบ

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และแนวความคิด

ที่มุ่งไปสู่โคมล้านนาท่าศาลาสมัยใหม่

ยุคใหม่อย่างเต็มตัว โดยที่ยังมีสายการผลิต

โคมล้านนาท่าศาลาในแนวประเพณีควบคู่กันไป

เพื่อเปิดฐานการตลาดใหม่

เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อตอกย้ำในฐานะ

ต้นกำเนิดแห่งโคมล้านนา

ให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์

รวมถึงแนวคิด เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

และยั่งยืนให้ชุมชนท่าศาลา

ตำบลแห่งต้นกำเนิดโคมล้านนา

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของตำบลท่าศาลาสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น