สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตรวจสอบพื้นที่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมตรวจสอบพื้นที่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์


แสดงความคิดเห็น