สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตรวจสอบพื้นที่ราชพัสดุ

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน และพนักงานกองช่าง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสันป่าสักวิทยา บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก


แสดงความคิดเห็น